Официални празници 

Великден – 23, 24 април
Гергьовден – 6 май

Ден на българската просвета и култура –  24 май 
Ден на Съединението – 6 септември 
Ден на Независимостта – 22 септември

Ден на народните будители - 01 ноември

Бъдни вечер и Рождество Христово – 24, 25, 26 декември

Национален празник - 3 март - Ден на Освобождението