Географски области

 

 Географски области на България

Дунавска равнина

 Старопланинска област

Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора 

Тракийско - Странджанска област

Рила и Пирин - най-високите български планини

Родопа - планината на Орфей

Българско черноморско крайбрежие