Календар

12.03.2011 23:36

  УЧЕБЕН КАЛЕНДАР :: ЗВЕЗДИЦИ

УЧЕБЕН КАЛЕНДАР

 І срок - 15.09.2010г. - 29.01.2011г.

ІІсрок- 01.02.2011г. - 23.05.2011г.

Ваканции 

за първи клас - 28.10.2010г - 01.11.2010г. включително

коледна ваканция - 24.12.2010г. - 02.01.2011г. включително

срочна ваканция - 29.01.2011г- 31.01.2011г. включително

пролетна ваканция - 30.03.2011г. - 10.04.2011г. включително

Неучебни дни

22 септември- Ден на независимостта

26 октомври – Ден на гр. Айтос

1 ноември - Ден на народните будители

3 март - Национален празник

25 април - Великден

6 май - Ден на българската армия

24-25 май - Ден на славянската писменост и култура

17 май- Държавен зрелостен изпит

19 май - Държавен зрелостен изпит