Ние сме ученици от 2 "Б'' клас 

                                            от ОУ"Никола Вапцаров"

                                                      гр.Казанлък