За родителите

 

                                 КАК ДА ПРЕДПАЗИМ

                                         ДЕЦАТА СИ

 
СЪВЕТИ КЪМ ДЕЦАТА
             Мило дете, в ежедневието те съпътстват много опасности и рискове.Ето защо запомни следните златни правила:
1.      С помощта на родители, учители и близки опознай добре района около жилището, училището и местата за игра. От мама и татко разбери на кои съседи можеш да разчиташ. Запомни номера на домашния си телефон, както и телефоните на съседите, на класния ръководител, на роднини и други близки хора.
НАУЧИ ТЕЛЕФОНА НА ПОЛИЦИЯТА!!!!!!!!!!
2.      Когато се прибереш в къщи и останеш само, заключи добре входната врата и се свържи по телефона с мама и татко.
НИКОГА НЕ ОТВАРЯЙ ВРАТАТА НА НЕПОЗНАТИ.
3. Когато по телефона ти се обадят непознати, не споменавай, че в   къщи няма възрастни и бързо затвори телефона. 
4. Ако прибирайки се в къщи, намериш вратата или прозореца разбити, не влизай в жилището. Незабавно потърси помощ от съседи или близки, помоли ги да се обадят в полицията и на твоите родители.
5. За всяко излизане от дома искай разрешение от родителите или от баба и дядо. Казвай винаги къде и с кого отиваш. Ако в къщи няма възрастен човек и излизането е наложително, обади се на други близки или съседи.
6. Не приемай лакомства, играчки или други подаръци от непознати.
7. Движи се по възможност по осветени и оживени улици. Избягвай задни дворове, неосветени входове и безлюди места. Прибирай се и у дома преди да се е стъмнило..
8. Ако забележиш, че някои те следва, веднага премини на другия тротоар. Насочи се към места, където има хора, или влез в първия възможен магазин, сладкарница или обществена сграда. Потърси помощ от униформени лица – полицаи, охранители или портиери.
9. Не приемай покани да те возят в коли, мотоциклет. Отдалeчи себързо от превозното средство и, ако някои тръгне след теб, викай силно:
ПОМОЩ! ПОМОЩ!
10. Не приемай покани от непознати за сладкарница, кино или гости.
11. Не приемай покани от непознати на улицата или в парка, да играете на криеница или да търсите със тях изчезналия им домашен любимец.
12. Не позволявай да те галят, прегръщат или целуват други, освен най-близките.
13. Когато някои се опита да те гали, опипва или целува, или е направил други странни неща с теб, не го пази в тайна, дори когато са те молили за това. Сподели всичко с мама, татко или с твоите учители.
14. Запомни, че не всички възрастни са добри. Между тях има и лоши хора. Когато някои възрастен ти се стори подозрителен, веднага избягай от него. Съобщи това на родителите си.
15. Когато в беда е друго дете, веднага потърси помощ от възрастни хора. Най-добре е да се обърнете към родители, учители, съседи или полицаи, ако наблизо има такива.
16. Ако някой насилва теб или друго дете, викай смело и силно:
ПОМОЩ! ПОМОЩ!
17. Избягвай да играеш само навън. При игрите навън е добре да сте в група от поне три деца. Тогава опасностите са по-малко. Не играйте на усамотени места.
18. Не се хвали в училище и пред непознати, че вкъщи има пари или скъпи вещи. Не разказвай колко луксозно е вашето жилище и какво има в него.
19. Не се впечатлявай, ако някой непознат знае името ти. Това може да е случайно или непознатият е разпитвал за теб. Не драскай името си върху дрехите или чантата си.
 

 

 

СЪВЕТИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ
                                             Скъпи родители,
1. Помогнете на вашето дете да опознае района,  в който живее и учи.
2. Възпитавайте детето да бъде смело, но предпазливо. Не насаждайте страх в детето. Страхливите деца са по-уязвими.
3. Научете детето да разпознава и се доверява на служителите на реда.
4. Опознайте приятелите на вашето дете. Спечелете тяхното доверие, за да сте добре информирани за детето си и неговите контакти.
5. Изисквайте адресите и телефоните на приятелите на вашето дете. Запознайте се с техните родители и средата, в която живеят. Бъдете особено предпазливи към новите запознанства.
6. Намирайте време за разговор с вашето дете. Въоръжете се с търпение да го изслушате. Вникнете в неговите проблеми и контакти. Отнасяйте се с уважение и доверие към детето си. Уважавайте неговите мнения и решения.
7. Ако оставяте детето само в къщи, търсете помощта на близки и познати,  които да го проверяват и наглеждат.
8. Обяснете на детето, че е опaсно да остава на улицата след здрачаване.
9. Бъдете бдителни, когато някои хора, дори семейни познати, проявяват особено внимание към детето ви, или се усамотяват с него. Открийте мотивите на тези хора.
10. Бъдете бдителни за пари и други подаръци, които детето получава. Разберете кой и с какви подбуди ги дава на детето.
11. Когато детето ви системно и продължително се застоява в нечие жилище, проверете с кого и защо го прави.
12. Не оставяйте детето си без надзор в дните на национални, църковни или други празници. Практиката показва, че на празници опасността от отвличане и похищение на децата е особено голяма.
 
КАК ДА ПОСТЪПИМ: 
 
І. КОГАТО ДЕТЕТО Е СТАНАЛО ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ
1.  Незабавно подложете детето на медицински преглед. Изискайте документиране на състоянието му и последиците от насилието в съдебна медецина. След това се консултирайте с психолог.
2.  Незабавно уведомете полицията за случилото се. Дайте информация за лицето, което е извършило насилието или е предполагаемият извършител.
3. Потърсете адвокат и преследвайте съдебно извършителя. Така със сигурност ще предпазите и други деца от насилие.
4. Бъдете внимателни и толерантни с детето. Бъдете дискретни. Споделяйте само с лекарите, адвоката, полицията и съда. От вашето поведение и грижа зависи психологическото възстановяване на детето.
5. Не изпитвайте срам от това, което детето ви е приживяло. Не му внушавайте, че и то трябва да се срамува. Отнасяйте се по същия начин и към чуждото насилено дете. Наранените деца трябва да бъдат приобщени. Не ги сочете с пръст. Те се нуждаят от внимание и обич.
 
ІІ. ЗА ДА СМЕ ПОДГОТВЕНИ
1. За издирването на изчезналото дете са необходими портретни снимки. Подновявайте ежегодно портретните снимки на детето.
2. Запишете и запомнете кръвната група на детето.
3. Пазете на надежно място кичур коса от детето за евинтуален ДНК анализ.
4. Фотографирайте и документирайте всички особени родови и придобити белези от наранявания или извършени операции. Запишете всички физиологични особености на детето за нуждите на неговото индентифициране.
5. Препоръчително е цялата информация да съхраните на сигурно място.
 
ІІІ. АКО ДЕТЕТО ВИ ИЗЧЕЗНЕ
1. Веднага подайте молба за издирване в полицията. Настоявайте за спешни издирвателни действия. Ако такива не последват, обърнете се към прокурор.
2. Потърсете съвет на адвокат.
3. Съгласувайте с органите по издирването контактите си с пресата и електронните медии.
4. Не се доверявайте на ясновидци и врачки – до сега няма открито от тях дете. Техните предсказания нямат доказателствена стойност.
5. Опаковайте в найлонов плик всички дрешки, чорапи, обувки и други предмети, с които детето е било в контакт през последните дни. Това ще помогне на издирването.
 
ЗА ДА НЕ Е БЕЗПОМОЩНО ОТВЛЕЧЕНОТО ЗАД ГРАНИЦА ДЕТЕ,  ПОМОГНЕТЕ МУ ОТ РАННА ВЪЗРАСТ:
1. Да научи наизуст името на родината си и нейната столица, името на селището, в което живее, домашния си адрес и телефон.
2. Да търси настоятелно помощ униформени лица, независимо, че говорят на чужд език.
3. Да знае, че в другите държави има българско посолство, където може да потърси помощ и закрила.
4. Да не вярва на похитителите или евентуални осиновители, че неговите родители са го изоставили, че са го продали, или че вече не са живи.
5. Да знае, че където и да попадне, родителите му няма да престанат да го търсят. Че каквито и страдания да преживее,  родителите му ще го разберат и приемат с радост и обич.

 

г – жа Мария Стефанова
Педагогически съветник в гр.Варна