Седмична програма  1-ви срок

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1. ФВС

1.Човекът и обществото

1.Математика

1.Човекът и природата

1.Човекът и обществото

2.Английски език

2.Български език-четене

2.ФВС

2.БЕЛ-ФКРУ

извънкласно четене

2.Английски език

3.Български език

3.Български език-ИУЧ

3.Английски език

3.БЕЛ-ФКРУ

3.Български език-четене

4.Математика

4.Математика

4.Български език-четене

4.Математика

4.Математика

-ИУЧ

5.Компютърно моделиране

5.Изобр. изкуство

5.Български език

5.Технологии и предприемачество

5.Музика

6.Музика

6.Изобр. изкуство

6.Час на класа

6.Час зас спортни дейности