Седмична програма  2-ри срок

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

1.Български език-четене
  

1.Български език-четене

1.Околен свят

1.БЕЛ-ФКРУ

1.БЕЛ- четене

2.Български език

2.Математика

2.Български език

2.БЕЛ-ФКРУ

извънкласно четене

2.БЕЛ-ИУЧ

3.Математика

3.Английски език

3.Математика

3.Математика

3.Математика- ИУЧ

4.Музика

4.Технологии и предприемачество

4.Изобр. изкуство

4.ФВС

4.МУзика

5.Час за спортни дейности

5.Час на класа

5.Изобр. изкуство- ИУЧ

5.Английски език

5.ФВС