Човекът и природата

   

   

Децата непрекъснато задават въпроси, свързани с човешкото тяло - какво има в тялото ни, как се движим, защо дишаме, как работи сърцето, от къде идват бебетата...
В този сайт децата ще получат отговори на тези и още много други въпроси.

Информацията е представена по достъпен начин и с много цветни картинки.

 

                      

 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО Човек и Природа В 3 клас 

ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА
ТЯЛО е всяко нещо, което се среща в природата или е направено от човека.
ТЕЛА ОТ ПРИРОДАТА са скалите, планините, облаците …
ТЕЛА, НАПРАВЕНИ ОТ ЧОВЕКА са моливът, книгата, телевизорът …
ВИДОВЕ ТЕЛА :
НЕЖИВИ ТЕЛА са скалите, компютърът, химикалката …
ЖИВИ ТЕЛА са растенията и животните…
ТЕЛАТА са съставени от ВЕЩЕСТВА. МАТЕРИАЛИТЕ са ВЕЩЕСТВА, които хората използват в строителството, промишлеността и за други цели.

ИЗКУСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ – пластмаса, стъкло…

ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ – дърво, памук...
ТЕЛАТА имат :
ОБЕМ - големината на мястото, което едно тяло заема.
МАСА - мярка за количеството на веществото в едно тяло.
ФОРМА :
-ТВЪРДИТЕ ТЕЛА имат характерна за себе си форма, която не зависи от това, къде се намира тялото.
-ТЕЧНОСТИТЕ приемат формата на съда, в който се намират.
-ГАЗОВЕТЕ изпълват целия обем на съда, в който са затворени, приемат формата му.
ВЕЩЕСТВАТА имат различни свойстваВКУС, ЦВЯТ, ПРОЗРАЧНОСТ, ТВЪРДОСТ, ЗДРАВИНА, ТОПЛОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛАСТИЧНОСТ, КОВКОСТ, РАЗТВОРИМОСТ, ИЗОЛАТОР, МАГНИТНИ И ДРУГИ СВОЙСТВА.
ВЕЩЕСТВАТА не се променят, ако тялото се разтроши или се стрие на прах. Някои се променят при горене – захарта.

ИЗВОД:

ТВЪРДИТЕ ТЕЛА ИМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА,МАСА И ОБЕМ – камък, стол, тиган…
ТЕЧНОСТИТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА И ОБЕМ, НО НЯМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА –вода, бензин, олио.
ГАЗОВЕТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА, НО НЯМАТ СОБСТВЕН ОБЕМ И ФОРМА –водните пари, въздухът.

ВОДАТА е безцветна прозрачна течност, която няма вкус и мирис. Има собствен обем и маса, но няма собствена форма. Добър разтворител е, включително и на въздух, и е необходима за организмите. Среща се в природата в:

ТРИ АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ :ТВЪРДО,ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО.

ВОДАТА се ИЗПАРЯВА, НАГРЯВА, ОХЛАЖДА, ВТЕЧНЯВА, ЗАМРЪЗВА. Непрекъснатото движение на водата между земята и облаците и преминаването й от едно в друго агрегатно състояние се нарича КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА.

ВЪЗДУХЪТ е смес от газове, които нямат цвят, мирис и вкус. Прозрачен е. Заема място. По-лек е от водата. Има маса, но няма собствена форма и обем. Поддържа горенето, добър изолатор е и е необходим за дишането на организмите.

ЖИВИ ОРГАНИЗМИ

ЖИВИ ОРГАНИЗМИ – хората, растенията и животните. В организмите се извършват жизнени процеси - ХРАНЕНЕ, РАСТЕЖ, РАЗМНОЖАВАНЕ, ДИШАНЕ, ДВИЖЕНИЕ.

Всеки жив организъм има свой дом в природата, който се нарича СРЕДА НА ЖИВОТ(водна и сухоземна). Средата на живот осигурява необходимите УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ – храна, вода, въздух, топлина, светлина. За да оцеляват, живите организми СЕ ПРИСПОСОБЯВАТ към своята СРЕДА НА ЖИВОТ - окраска, органи и други.
Трите най-големи групи са: ЖИВОТНИ, РАСТЕНИЯ и ГЪБИ. Човекът е от групата на животните.
В зависимост от начина на хранене и обработката на храната разглеждаме две основни групи:

САМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ – растенията;

НЕСАМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ -животните и гъбите.
В зависимост от движенията, които извършват също разглеждаме две основни групи :
СВОБОДНО СЕ ПРИДВИЖВАТ ОТ ЕДНО НА ДРУГО МЯСТО – животните;

НЕ СЕ ПРИДВИЖВАТ растенията и гъбите - те могат да движат само свои отделни части, но са прикрепени към почвата или други места с корени, което не позволява самостоятелното придвижване от едно на друго място.

РАЗНООБРАЗИЕ В РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТ

ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СТЪБЛОТО
- ТРЕВИСТИ -кокиче, детелина, здравец… 
- ХРАСТИ - роза, шипка, малина… 
- ДЪРВЕТА - дъб, бук, орех, ябълка… 
ДЪРВЕТА СПОРЕД ВИДА НА ЛИСТАТА -
- ИГЛОЛИСТНИ - бор, ела… 
- ШИРОКОЛИСТНИ - дъб, бук…

ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД ГРИЖАТА НА ЧОВЕКА ЗА ТЯХ

ДИВОРАСТЯЩИ – дива ягода, мак, дрян, бук…

СЕЛСКОСТОПАНСКИ – житни (пшеница, овес), зеленчукови (краставица, зеле), овощни(ябълка, кайсия), декоративни (теменужка, фикус).
ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ
- ВОДНА :
- ВЪВ ВОДАТА - водорасли, водна лилия… 
- ОКОЛО ВОДНИТЕ БАСЕИНИ - тръстика, папур…

- СУХОЗЕМНА :
- В РАВНИНИТЕ -треви, цветя, плодове… 
- В ГОРИТЕ - дъб, бук…

- ВИСОКО В ПЛАНИНИТЕ - еделвайс, боровинка, планински божур…

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ – БИЛКИ – мащерка, подбел, дилянка…
ГЪБИ
- ЯДЛИВИ - булка гъба, печурка, манатарка… 
- ОТРОВНИ - червена мухоморка, зелена мухоморка, дяволска гъба… 
ИЗВОД: БЕРЕТЕ ГЪБИ САМО ПОД НАБЛЮДЕНИЕТО НА НЯКОЙ ВЪЗРАСТЕН, КОЙТО ГИ ПОЗНАВА ДОБРЕ!

РАЗНООБРАЗИЕ В ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ
- ВОДНИ – в и покрай реки, езера, блата – сладководни (муха, комар, сладководни птици…); в и покрай морета, океани – соленоводни (мида, риби, рак, делфин…);ПРИСПОСОБЛЕНИЯ – растения – слаборазвити корени, гъвкави стъбла, плоски на повърхността листа; тесни, дълги или насечени във водата; животни – риби и др. водни животни – удължено, вретеновидно, хлъзгаво тяло; люспи; меки къси косми; опашен плавник; перки; земноводни и газещи – плавателна ципа; дълги крака, шия и човка.

ЗЕМНОВОДНИ – жаба, дъждовник, тритон…;
- СУХОЗЕМНИ – влечуги (змия, гущер, костенурка…), насекоми (комар, муха, бръмбар…), птици (щъркел, врабче, синигер…), бозайници (прилеп, лисица, вълк…); край жилищата (муха, комар, хлебарка, мишка…), в почвата(червей, къртица…), в зеленчуковите и овощните градини (