Кръвоносна система

 

За какво служи кръвта?

Всеки човек има около 4-5 литра кръв. Кръвоносната система пренася кислород и хранителни елементи до всички клетки на тялото и изхвърля отпадъчните вещества. Също така, кръвта пренася хормони, които контролират различните процеси в тялото и произвеждат антитела, чиято цел е да се борят с вредните микроорганизми.

Съдовете, които пренасят кръвта от сърцето към останалите органи се наричат артерии, а тези, които я връщат обратно в сърцето, се наричат вени.

 

Сърце

Сърцето е сложен мускул, голям колкото стиснатия юмрук на човека. То има дебели мускулни стени и е разделено на две части (лява и дясна). Всяка част има предсърдие и камера. Предсърдията са по-малки и с по-тънки стени. Те приемат кръвта, която идва по вените. След това предсърдията се свиват и изпомпват кръвта в камерите. От камерите кръвта се изпомпва от сърцето и навлиза в артериите, чрез които достига до цялото тяло.

   

Как тече кръвта (къвообръщение)

Кръвта се изпомва от сърцето и постоянно тече из тялото ни, като пренася кислород и хранителни вещества до всяка клетка.

1. Кръвта от дясната част на сърцето е тъмно червена и бедна на кислород. Тя преминава по белодробните артерии и достига до белите дробове. Там се обогатява с кислород и става светло червена, след което по белодробните вени се връща в лявата част на сърцето.

2. След това кръвта преминава по артериите, които постепенно се разделят на капиляри. Обогатява се с хранителни вещества от червата. Чрез капилярите, хранителните вещества и кислородът достигат до всеки орган в тялото. След като премине през всички тъкани, хранителните вещества и кислородът намаляват и в кръвта преобладават въглероден двуокис и отпадъчни вещества. Тогава кръвта се връща по вените обратно към сърцето, като преминава и през бъбреците, които я пречистват от отпадъчните вещества. Целият процес се повтаря отново.
   

Какво представлява кръвта?

Кръвта е съставена от бледа течност, наречена плазма и червени и бели кръвни телца, които плуват в нея. Милиони червени кръвни телца пренасят кислорода по тялото, а различни видове бели кръвни телца се борят с микробите и предпазват тялото от инфекции.

   

Защо понякога сърцето бие по-силно?

Когато сърцето се свива, то изпомпва кръв. При по-голямо натоварване (например тичане, скачане и др.) мускулите имат нужда от повече кислород, за да осигурят енергия. За да навлезе повече кислород в кръвта, дишането става по-често, а сърцето започва да бие по-бързо и по-силно, за да изпомпа повече кръв към мускулите и да ги снабди с кислород.