Нервна система

Какво е нервна система?

Нервната система е най-сложната и най-обширната система в човешкото тяло. Тя представлява милиарди свързани помежду си нервни клетки (неврони). Нервната система се състои от две части - периферна нервна система (мрежа от нерви) и централна нервна система (главния мозък и гръбначния мозък). Мозъкът изпраща и получава сигнали по мрежата от нерви.

Главният мозък е свързан с останалата част от тялото чрез гръбначния мозък.

 

Главният мозък е разположен в черепа и е голям приблизително колкото двата ни юмрука. Той е най-сложният орган. Съставен е от над 15 милиарда, свързани помежду си нервни клетки. Чрез мозъкът човек мисли, чувства, запаметява информация. Мозъкът кара всяка част от тялото да работи. Разделен е на три части:

  • преден (краен) мозък - най-голямата част. Той обработва информацията, емоциите и съзнателните действия.
  • малък мозък - обработва неволевите движения.
  • мозъчен ствол - връзката между главния мозък и гръбначния мозък.

Гръбначният мозък е съставен от множество нервни клетки и е разположен по гръбначния стълб. На нервните импулси, които се зараждат в гръбначния мозък дължим рефлексите си (например да извършим рязко движение при появата на неочакван дразнител).

   

Нерви

Навсякъде по човешкото тяло има нерви. Те пренасят сигнали от мозъка до всяка част на тялото и обратно. Нервите биват два вида:

  • двигателни нерви - пренасят импулси от мозъка до мускулите и предизвикват движение на тялото.
  • сетивни нерви - възприемат външни дразнения и ги пренасят като импулси до главния мозък. Така ние можем да виждаме, чуваме, помирисваме и др.

Наркотиците, алкохолът и цигарите въздействат върху нервната система и понякога са причина да не можем да контролираме тялото си, така като бихме желали.

 

Нервни клетки (Неврони)

Всеки неврон има тяло (основна част), тънки влакна, наречени дендрити и един по-дълъг израстък, наречен аксон.

По крайщата на невроните има множесто окончания, наречени синаптични. Нервните импулси се движат със скорост над 100 метра в секунда. Те преминават по аксона на един неврон към синаптичните му окончания и се приемат от дендритите