Мускулна система

Какво ни кара да се движим?

Мускулите са тези органи, които ни позволяват да се движим. Изградени са от снопове влакна. Мозъкът изпраща различни команди до мускулите и те се свиват или разтягат. Мускулите са прикрепени към костите чрез подобни на въже връзки, наречени сухожилия. Когато мускулите се свиват, те придърпват сухожилията, които от своя страна придърпват костите и така се извършва движение.

В човешкото тяло има над 640 мускула, които не работят самостоятелно. Те са организирани в групи. При различни движения се натоварват различни групи мускули, а останалите почиват.

Почти половината от теглото ни се дължи на мускулите.

Волеви мускули

Повечето наши движения, например движенията на ръцете и краката се управляват от мислите ни.
Действията на мускулите се контролират от мозъка, който изпраща и получава сигнали от нервната система. Мускулите, които участват в тези движения се задвижват съзнателно и се наричат волеви.

Неволеви мускули

Има и друг вид мускили, при които движенията се извършват автоматично от мозъка (движенията на сърцето, диафрагмата, червата, дишането и др.). Тези мускули се наричат неволеви. Не е необходимо човек да мисли, за да предизвика работата на тези органи. Например сърцето бие с 60 до 80 удара в минута, без ние да се замисляме за това.

 


Най-големият мускул е седалищният. Неговата основна функция е да държи тялото изправено.

Най-дългият мускул е шивашкият. Той започва от таза и достига до коляното, дължината му е до половин метър.

Най-изразителни са мускулите на лицето. Необходими са 17 мускула, за да се усмихнем и 43 мускула, за да се намръщим.

Най-много на брой са скелетните мускули. Например когато ходим, използваме 200 мускула.

Най-подвижната част на тялото е ръката.